Health
Health, 06.12.2021 16:55, princessgarcia23

A Gawain sa Pagkatuto Bilang 8: Tukuyin kung wasto ang sinasaad sa bawat pahayag. Isulat sa patlang kung TAMA O MALI. Gawin sa iyong kuwaderno. 1. Tayong mga tao ay itinuturing na suspectible host sapagkat madali tayong kapitan ng mikrobyo. 2. Kapag nakapasok sa ating tiyan ang mga bulate ay makikipag agawan ito ng sustansya sa ating katawan.
3. May limang mahahalagang elemento ang pagkalat ng nakahahawang sakit o karamdaman.
4. Ang fungi ay tila halamang mikrobyo na nabubuhay at mabilis dumami sa madidilim at mamasa-masang lugar.
5. Upang makaiwas sa pagkahawa sa mga mikrobyo, maglinis o maghugas ng ating mga kamay, isang beses sa isang araw.

1.tama
2.tama
3.tama
4.tama
5.mali

answer
Answers: 3
Get

Iba pang mga katanungan: Health

image
Health, 28.10.2019 21:29, trizianichole20
Put a heart before each statement that you think is a sign of a healthy relationship; put an x on each statement that you think is a sign of an unhealthy relationship. your partner doesn't keep you secrets safe.
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Health, 14.11.2019 17:29, alexespinosa
Place an x next to each factor that causes stress: fight with boyfriend/girlfriend
Kabuuang mga Sagot: 3
image
Health, 23.11.2019 12:28, cland123
The function of the blood is only to bring oxygen and food to the different parts of thr body a. trueb. false​
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Health, 23.11.2019 19:28, kimashleybartolome
How do we make our self happy when we have a broken heart? ? ​
Kabuuang mga Sagot: 1
Do you know the correct answer?
A Gawain sa Pagkatuto Bilang 8: Tukuyin kung wasto ang sinasaad sa bawat pahayag. Isulat sa patlang...

Questions in other subjects:

Konu
Filipino, 01.12.2020 07:55
Konu
Math, 01.12.2020 07:55
Konu
Math, 01.12.2020 07:55
Total solved problems on the site: 22800180